Majątek i struktura własnościowa

  Majątek i struktura własnościowa

  Majątek i struktura własnościowa

  W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015.211), w zakresie konsolidacji procesów pomocniczych w Administracji Podatkowej, z dniem 1 kwietnia 2015 r. Mienie Skarbu Państwa będące dotąd w dyspozycji urzędów skarbowych oraz nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie urzędów skarbowych, stało się mieniem odpowiednio w dyspozycji lub w trwałym zarządzie, Izby Skarbowej w Rzeszowie.


  Informacje o posiadanym majątku dostępne są w zakładce:

  "Majątek " Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie (link otwiera nowe okno)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.04.2015 Data publikacji: 20.04.2015 14:41 Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2017 10:24
  Autor: Marek Żuczek Osoba publikująca: Marek Żuczek Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian