Majątek Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

  Majątek Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

  Majątek Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

  Majątek Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie wraz z podległymi urzędami wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

   

  Majątek Wartość brutto Wartość netto
  1. Środki trwałe    
  Grunty 1.510.363,44 1.510.363,44
  Budynki i lokale 59.157.179,37 36.598.248,66
  Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 58.907,36 10.667,77
  Kotły i maszyny energetyczne 308.501,57 76.495,65
  Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania 7.497.592,48 295.692,63
  Urządzenia techniczne 3.379.077,10 545.656,12
  Środki transportu 2.929.867,94 198.706,67
  Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia 2.926.799,38 136.601,82
  Razem środki trwałe 77.768.288,64 39.372.432,76
  2. Wartości niematerialne i prawne 1.819.901,20 -
  3. Pozostałe środki trwałe 17.189.297,95 -
  Ogólem 96.777.487,79 39.372.432,76

   

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 16.02.2017 Data publikacji: 16.02.2017 11:24 Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2017 13:48
  Autor: Bernadeta Dudzic Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz