Odsetki za zwłokę

Kalkulator odsetek ustawowych jest dostępny na portalu podatki.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).