«Powrót

Rekordowy przemyt chronionego węgorza zatrzymany

Rekordowy przemyt chronionego węgorza zatrzymany

Rekordowy przemyt chronionego węgorza zatrzymany

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej stoi obok kartonowego pudełka w którym znajduje się plastikowy pojemnik wypełniony młodymi węgorzami
plastikowy pojemnik wypełniony młodymi węgorzami
Funkcjonariusz trzyma plastikowy pojemnik wypełniony młodymi węgorzami. Obok znajduje się drugi pojemnik

·         Nielegalny przewóz młodego węgorza europejskiego (łac. Anguilla anguilla) udaremnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na przejściu granicznym w Budomierzu.
·         Węgorz europejski jest chroniony na mocy Konwencji Waszyngtońskiej - CITES.
·         Jego wartość rynkowa może sięgać nawet  2,5 tys. euro za kilogram.


19 stycznia 2020 r. na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Budomierz – Hruszew, podczas kontroli autokaru, który wjeżdżał do Polski funkcjonariusze KAS wykryli nietypowy ładunek. W przestrzeni bagażowej autokaru znajdowało się 10 kartonów, których nie zgłoszono do kontroli. W kartonach znajdowało się łącznie 50 plastikowych pojemników, w których przewożone były młode okazy węgorza europejskiego zwanego węgorzem szklistym, który jest objęty ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej - CITES. Przewożony ładunek ważył łącznie 150 kg.

 

Jeden z pasażerów, 40-letni obywatel Ukrainy, nie posiadał zezwolenia na legalny transport węgorza przez granicę. Do czasu zakończenia postępowania, węgorze przetransportowane zostały do zakładu, który zapewnia właściwe warunki.

Zatrzymanie próby przemytu tak dużej ilości chronionego węgorza europejskiego to rekordowy przypadek w skali kraju. Węgorz szklisty to młodociana forma węgorza, która dociera do wybrzeży Europy niesiona prądami morskimi z Morza Sargasowego – jedynego miejsca na Świecie gdzie węgorze te się rozmnażają. Jest odławiany w Portugalii, Hiszpanii i we Francji na potrzeby kulinarne a także w celach reintrodukcji w całej UE.

Węgorz europejski, jako gatunek zagrożony wyginięciem objęty jest od czerwca 2007 r. ochroną, która wynika z Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Od lat 70. XX wieku jego populacja zmalała o ponad 90 proc. z powodu m.in.: zanieczyszczenia wód, nadmiernego odławiania, budowania zapór na zbiornikach czy wywozu węgorza szklistego poza Europę.

Wywóz jak i przywóz do UE węgorza europejskiego nie jest możliwy, ponieważ nie wydawane są dokumenty CITES na ten cel z uwagi na tragiczną sytuację tego gatunku zagrożonego wyginięciem. Karą za naruszenie tych regulacji może być pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, wysoka kara grzywny oraz przepadek okazów.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno- Skarbowy w Przemyślu.