Zasady etyki funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

  Zasady etyki funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

  Zasady etyki funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

  W dniu 4 stycznia 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej podpisał Zarządzenie nr 1 w sprawie Zasad etyki funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej, które weszło w życie z dniem podpisania.

   

  W uzasadnieniu ww. zarządzenia wskazano, że wprowadzane zasady etyki określają reprezentatywne, cenione i uwspólnione wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej na rzecz realizacji interesu publicznego. Umożliwią właściwą współpracę wszystkich zatrudnionych i pełniących służbę, wskazują kierunek rozwoju etycznego organizacji, stanowią podstawę tożsamości Służby oraz wzmacniają  postawy etyczne funkcjonariuszy, także w warunkach wystąpienia dylematów etycznych. Uwspólnione zasady etyki korespondują z treścią ślubowania funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej, określonego w art. 159 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

   

  Zarządzenie nr 1 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie Zasad etyki funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej (link otwiera dokument w nowym oknie)

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.01.2019 Data publikacji: 21.01.2019 14:51 Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2019 14:56
  Autor: Marzena Cypryś-Rałowska Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian