Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

   
  Zgodnie z art.11.1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego jest organem KAS.
   
  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu obejmuje obszar województwa podkarpackiego.
   
  Główna siedziba Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego znajduje się w Przemyślu.
   
  Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek dyrektora izby administracji skarbowej.
   
  Naczelnik urzędu celno-skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu celno-skarbowego.
   
  Zgodnie z art. 36.1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, urząd celno-skarbowy wraz z podległymi oddziałami celnymi są jednostkami organizacyjnymi KAS.
   
  Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy jest jednostką organizacyjną KAS obsługującą Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. 
   
  W skład Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego wchodzą delegatury urzędu  w Przemyślu, Krośnie i Rzeszowie oraz oddziały celne. Delegaturami kierują zastępcy naczelnika urzędu.
   
  Zgodnie z art. 37  ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w sprawach organizacyjno-finansowych izba administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi oraz urzędami celno-skarbowymi stanowi jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest dyrektor izby administracji skarbowej.
   

  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację urzędu celno-skarbowego określają w szczególności:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  •  zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
  • przepisy odrębne
  • Regulamin organizacyjny
   
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 15:17 Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2021 09:26
  Autor: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz