«Powrót

VI Zastępca Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu (Delegatura w Rzeszowie)

VI Zastępca Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu (Delegatura w Rzeszowie)

VI Zastępca Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu (Delegatura w Rzeszowie)

podinsp. Maciej Słodziński
 
Wykształcenie:
studia magisterskie na Wydziale Spółdzielczo- Ekonomicznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
studia podyplomowe w zakresie: Administracja Celna w procesie integracji z Unią Europejską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
studia podyplomowe w zakresie : "Bezpieczeństwo finansowe w obrocie gospodarczym" odbyte w latach 2015/2016 w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
 
Przebieg służby:
grudzień 1995 – maj 2004  – funkcjonariusz celny w Urzędzie Celnym w Przemyślu – Oddział Celny  w Rzeszowie, a następnie w Urzędzie Celnym w Rzeszowie – Referat Kontroli Celnej
maj 2004 – październik 2004 – p.o. Kierownika Referatu Kontroli Podatku Akcyzowego  w Urzędzie Celnym w Rzeszowie,
listopad 2004 – listopad 2005 – Kierownik Referatu Kontroli Podatku Akcyzowego  w Urzędzie Celnym w Rzeszowie,
listopad 2005- maj 2011- Kierownik Referatu Kontroli Przedsiębiorców w Urzędzie Celnym w Rzeszowie,
maj 2011 – czerwiec 2011 – p.o. Zastępcy Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie- nadzór nad pionem kontroli
lipiec 2011 – kwiecień 2016 -  Zastępca Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie- nadzór nad pionem kontroli
kwiecień 2016 – sierpień 2016 - p.o. Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie
wrzesień 2016 – luty 2017 - Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie
od 1 marca 2017 r. - V Zastępca Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu (kierujący delegaturą Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie).
 

Wizytówka:

podinsp. Maciej Słodziński
Z-ca Naczelnika PUCS Delegatura w Rzeszowie

ul. Przemysłowa 14
35- 105 Rzeszów
tel.: +48 17 866 04 40
fax: +48 17 862 17 50
e-mail: delegatura.rzeszow.podkarpacki.ucs@mf.gov.pl

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 16.05.2017 Data publikacji: 16.05.2017 13:03 Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2019 07:20
Autor: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu Osoba publikująca: Edyta Chabowska Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
Rejestr zmian