«Powrót

Wezwanie do odbioru depozytu gotówkowego wg. nr PL/MF/AK 0030893

Wezwanie do odbioru depozytu gotówkowego wg. nr PL/MF/AK 0030893

Wezwanie do odbioru depozytu gotówkowego wg. nr PL/MF/AK 0030893

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537 z późn. zm.) Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu wzywa:

Pana Alexeya Rybakin, zam. Koln, Niemcy, do niezwłocznego odbioru kwoty 16 457,- PLN (szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) znajdującej się na rachunku sum depozytowych, przyjętego wg. Potwierdzenia Złożenia Zabezpieczenia nr PL/MF/AK 0030893 z dnia 18.02.2014, złożonego jako zabezpieczenie majątkowe należności celnych i podatkowych.

Uprawniony do odbioru depozytu gotówkowego winien zwrócić się z wnioskiem o zwrot depozytu w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia w siedzibie Oddziału Celnego w Medyce w dni robocze w godz. 8:00-14:00, kontakt telefoniczny - 16 6765000 lub 16 6765004.

Naczelnik

Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego

w Przemyślu