Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

  Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

  Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

  budynek Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu

  Uwaga!!!  Aby wyszukać dane teleadresowe Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, odpowiedniej delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego lub podległych oddziałów celnych należy wybrać odpowiednią zakładkę poniżej.

  (dostęp do kamer pokazujących bieżącą sytuację na przejściach granicznych w Medyce, Korczowej i Krościenku dostępny jest w zakładkach kontaktowych: OC Medyka, OC Korczowa i OC Krościenko po przewinięciu strony) 

  Klauzula informacyjna art. 13 RODO IAS w Rzeszowie dla klienta zewnętrznego (link otwiera dokument w nowym oknie) - stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. .pdf (262 KB)

  Klauzula informacyjna art. 13 RODO IAS w Rzeszowie dla mediów (link otwiera dokument w nowym oknie) - stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. .pdf (123 KB)

  Klauzula informacyjna art. 22 DODO IAS w Rzeszowie (link otwiera dokument w nowym oknie) .pdf (143 KB)

  Rejestr zmian
«Powrót

Laboratorium Celno-Skarbowe

Laboratorium Celno-Skarbowe

Laboratorium Celno-Skarbowe

laboratorium celno-skarbowe fot. Dariusz Tyrpin
laboratorium celno-skarbowe fot. Dariusz Tyrpin
laboratorium celno-skarbowe fot. Dariusz Tyrpin
laboratorium celno-skarbowe fot. Dariusz Tyrpin
laboratorium celno-skarbowe fot. Dariusz Tyrpin
Laboratorium Celno-Skarbowe w Przemyślu umiejscowione jest w strukturze Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego  w Przemyślu.

 

DZIAŁ LABORATORIUM CELNO-SKARBOWE

ul. Sielecka 9
37-700 Przemyśl
tel. +48 16 676 44 56
 
Wykonywane przez Laboratorium badania obejmują m.in.:
• wyroby spirytusowe i inne towary zawierające w składzie alkohol etylowy;
• chemikalia organiczne i produkty na ich bazie, m.in. preparaty do prania oraz preparaty czyszczące; środki powierzchniowo czynne; środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe; ekstrakty garbników, substancje barwiące, farby i lakiery, rozpuszczalniki;
• tworzywa sztuczne;
• związki nieorganiczne;
• substancje psychoaktywne, w tym środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory narkotykowe oraz tzw. środki zastępcze (dopalacze);
• metale i niemetale, surowce i półprodukty przemysłu metalurgicznego;
• materiały włókiennicze, tekstylia;
• skóry;
• drewno;
• produkty rolno-spożywcze;
• automaty i urządzenia do gier.
 
 
Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt analityczny, obsługiwany przez wykwalifikowanych i doświadczonych analityków.
 
Nowoczesna aparatura badawcza umożliwia zastosowanie m.in. następujących technik analitycznych:
 
 • techniki chromatograficzne:
  cieczowa,
  gazowa, 
 
 • techniki spektralne:
  UV-VIS,
  FT-IR,
  XRF,
  ASA,
 • techniki mikroskopowe,
 • klasyczne analizy chemiczne.
 
Laboratorium posiada wydany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 826 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Akredytowana działalność Laboratorium określona jest w Zakresie Akredytacji Nr AB 826.