Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  kontur ucha na niebieskim tle

  Ułatwienia dla osób niesłyszących
  Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niepełnosprawnych
   

  Informacja dla osób niesłyszących (link otwiera film w nowym oknie)

   

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się osób uprawnionych z Urzędem Skarbowym w Nisku.
  Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

  Kontakt jest możliwy poprzez:

  1. korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail: us.nisko@mf.gov.pl;
  2. przesyłanie faksów pod nr 15 841 56 12;
  3. przesyłanie wiadomości tekstowych sms - pod nr:
  • tel. stacjonarny 15 877 77 19 - w godzinach od 7.30 do 15.00,
  • tel. kom. 795 515 980, 519 173 021, 519 173 022.

  Urząd Skarbowy w Nisku zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, wiadomości sms.
  Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

  Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia, który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 08:32 Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2020 15:11
  Autor: Edyta Furman Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy
  Rejestr zmian