Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

   
  Zakres działania określa:
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn.zm);
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.);
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 393);
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 41);
  • przepisy odrębne;
  • regulamin organizacyjny.

   

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku
  Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Skarbowego oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą pracowników go obsługujących.
   
  Komórki organizacyjne:
  1. Referat Obsługi Bezpośredniej;
  2. Referat Podatków Dochodowych i  Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych oraz Spraw Wierzycielskich;
  3. Referat Rachunkowości; 
  4. Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających, Wymiany Informacji Międzynarodowej oraz Spraw Karnych Skarbowych;
  5. Referat Kontroli Podatkowej oraz Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników;
  6. Wieloosobowe Stanowisko Sekretariatu.
  Szczegółowy zakres kompetencji zawarty jest w regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Nisku.
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 11:54 Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2018 09:56
  Autor: Monika Rydz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Edyta Chabowska
  Rejestr zmian