Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Siedziba Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie przystosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych.

  kontur wózka inwalidzkiego na niebieskim tle

  Przed budynkiem usytuowane są trzy miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Wyprofilowany chodnik oraz podjazd umożliwiają sprawne poruszanie się osobom niepełnosprawnym i wejście do urzędu. Drzwi wejściowe otwierane są w sposób automatyczny. Na parterze budynku znajduje się oznakowana toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

  Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku. Pracownik urzędu obsługuje osobę niepełnosprawną poza kolejnością. Jeśli nie jest w stanie sam udzielić informacji do Centrum Obsługi przychodzi osoba merytorycznie przygotowana do udzielenia informacji w danym zakresie.

  W razie konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej w odpowiedniej komórce merytorycznej znajdującej się na wyższych piętrach, osoba niepełnosprawna może skorzystać z windy która ułatwi dotarcie do odpowiedniego pokoju.

  Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej między innymi przez udzielenie informacji o sposobie załatwienia sprawy w Urzędzie oraz w dotarciu do odpowiedniego miejsca lub stanowiska.

  Ponadto pracownicy dokładają wszelkich starań, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z pełni swoich praw w prowadzonych w Urzędzie sprawach podatkowych.
   

  Ułatwienia dla osób niesłyszących

  kontur ucha na niebieskim tle

   

  Informacja dla osób niesłyszących (link otwiera film w nowym oknie)


  Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niepełnosprawnych.

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się informuje, że na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowanie się w wybrany przez nie sposób.

  Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

  Kontakt jest możliwy poprzez:

  Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać osobiście na stanowisku nr 7 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

  Ustawa powołana wyżej zapewnia ponadto możliwość reprezentowania osoby głuchej lub słabo słyszącej przez osobę przybraną. Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw. Prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na ochronę informacji niejawnych.

  Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie informuje również, o instalacji usługi wideotłumacza pokój nr 1 na parterze oraz, że wybrani pracownicy Urzędu zostali przeszkoleni w zakresie posługiwania się językiem migowym w zakresie podstawowym pokój 218 na drugim piętrze.

  Stanowiska do spraw bezpośredniej obsługi podatników zlokalizowane są na parterze Urzędu w Centrum Obsługi.

  Podstawowe sprawy, z jakimi podatnicy mogą się zwrócić:

  • złożyć lub zaktualizować dane służące dla nadawania Numeru Identyfikacji Podatnika ( NIP),
  • pobrać wszelkie rodzaje formularzy obowiązujących w kontaktach z urzędem (PIT, CIT, VAT, NIP, PCC),
  • złożyć wypełnione formularze,
  • złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie o żądanej treści,
  • złożyć wszelkie dokumenty i wnioski,
  • otrzymać informację na temat funkcjonowania systemu podatkowego i poszczególnych podatków,
  • załatwić formalności związane z umowami kupna-sprzedaży opodatkowanymi podatkiem od czynności cywilnoprawnych (np.: kupno samochodu).

  W sprawach:

  • wykroczeń i przestępstw skarbowych – pokój 303,
  • prowadzonej przez Urząd egzekucji administracyjnej – pokoje 310-318.

  Dla poprawy jakości obsługi Klientów Urzędu w Centrum Obsługi (regał po prawej stronie od wejścia) udostępnione są druki rejestracyjne i deklaracji podatkowych.

  W Centrum Obsługi na parterze Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie znajduje się kasa Banku Spółdzielczego w Lubeni, gdzie można dokonywać wpłat podatków i opłat w godzinach:

  Poniedziałek 7;45 do 15:30,

  Wtorek - Piątek 7:45 do 15:15 (Przerwa: 12:00 do 12:20).

  Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia, który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 11:46 Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2018 07:48
  Autor: Edyta Furman Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian