Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu skarbowego jest organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym Ministrowi Rozwoju i Finansów. Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Skarbowego.

   

  W sprawach organizacyjno-finansowychw, w tym z zakresu prawa pracy Izba Administracji Skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi oraz urzędem celno-skarbowym stanowi jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej.

  Izba Administracji Skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi oraz urzędem celno-skarbowym prowadzi gospodarkę finansową, jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa.

   

  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego obejmuje:

  • część miasta na prawach powiatu – Rzeszów obejmującą część północną miasta wzdłuż granicy wyznaczonej ulicami: Lwowską, Al. Józefa Piłsudskiego, Krakowską wraz z ulicami granicznymi,
  • część powiatu rzeszowskiego obejmującą gminy: Boguchwała, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko.

  Siedzibą Naczelnika Urzędu Skarbowego jest - Rzeszów, ul. Siemieńskiego 18.

   

  Urząd Skarbowy działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ;
  4. zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
  5. przepisów odrębnych
  6. Regulaminu organizacyjnego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.04.2015 Data publikacji: 22.04.2015 14:06 Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2021 13:57
  Autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian