Telefony

  Telefony

  Telefony

  Klauzula informacyjna art. 13 RODO IAS w Rzeszowie dla klienta zewnętrznego (link otwiera dokument w nowym oknie) - stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. pdf

  Klauzula informacyjna art. 13 RODO IAS w Rzeszowie dla mediów (link otwiera dokument w nowym oknie) - stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. pdf

  Klauzula informacyjna art. 22 DODO IAS w Rzeszowie (link otwiera dokument w nowym oknie)

   

  Numer telefonu do kontaktu w sprawach weryfikacji danych w związku z odrzuceniem wniosku lub pomniejszeniem kwoty subwencji przyznanej przez  Polski Fundusz Rozwoju w ramach programu „Tarcza Finansowa" - 608 284 348

   

  Centrala

  17 875 14 00

  Fax

  17 864 23 75

  e-mail

  us.rzeszow2@mf.gov.pl

  Zaświadczenia

  17 875 14 02, 17 875 14 04, 17 875 14 06

  Kasy fiskalne

  17 875 14 66

  Podatek dochodowy PIT (osoby fizyczne)

  17 875 14 02, 17 875 15 04, 17 875 14 62, 17 875 14 51,

  Podatek dochodowy CIT (osoby prawne)

  17 875 14 02, 17 875 14 60

  Podatek VAT

  17 875 14 66, 17 875 14 63, 17 875 14 61, 17 875 14 48

  NIP - ewidencja i identyfikacja podatników

  17 875 14 59, 17 875 14 68, 17 875 14 69

  Podatki majątkowe

  17 875 14 05, 17 875 14 06, 17 875 14 77, 17 875 14 65, 17 875 490

  Rachunkowość podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

  17 875 15 15

  Rachunkowość podatek dochodowy od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

  17 875 14 43 17 875 14 29

  Rachunkowość pozostałe podatki

  17 875 14 31, 17 875 14 42

  Ulgi w spłacie zobowiązań

  17 875 14 41, 17 875 14 91

  Sprawy wierzycielskie 

  17 875 14 28, 17 875 15 14

  Egzekucja

  17 875 14 82, 17 875 14 83, 17 875 14 84, 17 875 14 85, 17 875 14 86, 17 875 14 87

  Kontrola podatkowa

  17 875 15 02, 17 875 15 06, 17 875 15 07, 17 875 15 08

  Numer telefonu do kontaktowania się z podatnikami w sprawach dotyczących nieuregulowania należności podatkowych

  509 413 503

  Sekretariat Naczelnik

  17 875 14 35

  KRAJOWA INFORMACJA SKARBOWA (KIS):

  od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00

  z telefonu stacjonarnego- 22 330 03 30
  z telefonu komórkowego- 801 055 055

   

  Informacja o opłacie skarbowej

  Jeżeli zaświadczenie podlega opłacie skarbowej, opłatę należy wnieść na numer rachunku Urzędu Miasta Rzeszowa 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423. Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 11.02.2020 Data publikacji: 27.04.2015 11:21 Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2020 09:10
  Autor: Mirosław Kozak Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian