Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Zakres działania określa:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn.zm);
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.);
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 393);
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 41);
  • przepisy odrębne;
  • regulamin organizacyjny.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego
  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu .
  Naczelnik sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
  1) Pionem Orzecznictwa: Dział Orzecznictwa w zakresie Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych,
  2) Referatem Sekretariatu,
   

  I Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego
  Zastępcy współdziałają z Naczelnikiem w wykonywaniu zadań Urzędu oraz organizują współpracę podległych komórek organizacyjnych.
  Zastępcy są odpowiedzialni przed Naczelnikiem za prawidłową i terminową realizację zadań w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.
  Pierwszy Zastępca sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
  1) Pionem Poboru i Egzekucji: Referat Spraw Wierzycielskich, Dział Egzekucji Administracyjnej, Dział Rachunkowości,
   

  II Zastępca NaczelnikaUrzędu Skarbowego
  Zastępcy współdziałają z Naczelnikiem w wykonywaniu zadań Urzędu oraz organizują współpracę podległych komórek organizacyjnych.
  Zastępcy są odpowiedzialni przed Naczelnikiem za prawidłową i terminową realizację zadań w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.
  Drugi Zastępca sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
  1) Pionem Obsługi Podatnika: Referat Obsługi Bezpośredniej, Referat Przetwarzania Danych,
  2) Pionem Kontroli: Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających, Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających, Dział Kontroli Podatkowej i Wymiany Informacji Międzynarodowej, Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników.
   

  Szczegółowy zakres kompetencji zawarty jest w regulaminie organizacyjnym Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.08.2017 Data publikacji: 12.05.2015 09:54 Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2017 15:24
  Autor: Mirosław Kozak Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian