Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  kontur ucha na granatowym tle

  Ułatwienia dla osób niesłyszących

  Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niepełnosprawnych
   
   

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r., ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
   
  Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

  Kontakt jest możliwy poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej – adres e-mail: ias.rzeszow@mf.gov.pl;
  • przesyłanie faksów pod nr: 17 852 11 30.

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu.
   
  Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
  Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

  Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia, który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.02.2017 Data publikacji: 02.02.2017 11:54 Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2018 07:41
  Autor: Edyta Furman Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian