Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  rachunek dochodów państwowych jednostek budżetowych

  95 1010 1528 0017 1722 3100 0000  (NBP O/O Rzeszów)

  rachunek sum depozytowych

  84 1010 1528 0017 1713 9120 0000   (NBP O/O Rzeszów)

  rachunek wydatków jednostki budżetowej

  48 1010 1528 0017 1722 3000 0000

   

  Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:
  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  „mandaty" – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa

  47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz)

  „mandat-jng" – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

  96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz)

   

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych 

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

   

  Rodzaj wpłaty Numer konta
  •     cło,
  •     podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  •     decyzje i postanowienia,
  •     mandaty,
  •     kary pieniężne,
  •     kary porządkowe,
  •     kary grzywny,
  •     koszty postępowania,
  •     opłaty za udostępnianie danych,
  •     opłaty za udzielenie zezwoleń,
  •     deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  •     koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).
  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000


  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  •     podatek akcyzowy krajowy,
  •     podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  •     podatek akcyzowy z tytułu importu,
  •     podatek od gier,
  •     podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  •     podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  •     kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  •     należności za legalizacyjne znaki akcyzy
  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000


  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  •     opłata paliwowa
  •     opłata emisyjna
  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000


  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  •     zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  •     zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  •     z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  •     kaucje,
  •     opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  •     dopłata do gier hazardowych,
  •     zaliczki na WIA i WIT.
  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000


  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

   

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

   

  Uwaga !!! Numery rachunków bankowych poszczególnych urzędów skarbowych województwa podkarpackiego są publikowane także w odpowiednich zakładkach BIP tych urzędów.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.02.2017 Data publikacji: 03.02.2017 10:05 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2020 10:40
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian