Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego)

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze (link otwiera generator w nowym oknie).

   

  68101000712223182140000000 - pozostałe dochody z tytułu podatków i niepdatkowych należności budżetowych (od dnia 1 stycznia 2020 r.)
  24101000550201821000070000 - zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)


  Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  • 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 - MANDATY – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego
  • 96 1010 0055 0201 6090 0998 0000 - MANDAT-JNG – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych 

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

   

  Rodzaj wpłaty Numer konta
  •     cło,
  •     podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  •     decyzje i postanowienia,
  •     mandaty,
  •     kary pieniężne,
  •     kary porządkowe,
  •     kary grzywny,
  •     koszty postępowania,
  •     opłaty za udostępnianie danych,
  •     opłaty za udzielenie zezwoleń,
  •     deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  •     koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).
  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000


  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  •     podatek akcyzowy krajowy,
  •     podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  •     podatek akcyzowy z tytułu importu,
  •     podatek od gier,
  •     podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  •     podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  •     kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  •     należności za legalizacyjne znaki akcyzy
  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000


  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  •     opłata paliwowa
  •     opłata emisyjna
  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000


  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  •     zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  •     zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  •     z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  •     kaucje,
  •     opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  •     dopłata do gier hazardowych,
  •     zaliczki na WIA i WIT.
  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000


  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.12.2019 Data publikacji: 22.04.2015 08:02 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2020 12:58
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian