Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  NBP O/O Rzeszów

  06101015280911122221000000 -  podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2, CIT-6, CIT-8)

  53101015280911122222000000 -  podatek od towarów i usług (VAT),podatek akcyzowy, podatek importowy, podatek od gier (VAT-7)

  03101015280911122223000000 - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4, PIT-5, PIT-8A, PIT-8R, PIT-28, PIT-36, PIT-37)

  94101015280911122227000000 -  grzywny i kary, podatki zniesione, pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  24101000550201821000070000 - zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

   

   

  Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty" – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
    
  • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng" – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.04.2015 Data publikacji: 22.04.2015 08:02 Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2016 07:35
  Autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian