Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie, urzędach skarbowych woj. podkarpackiego oraz Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.

  Procedury i terminy określają miedzy innymi przepisy następujących aktów prawnych:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne,
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny,
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

  e-Urząd Skarbowy

  Wiele spraw możesz załatwić online w e-Urzędzie Skarbowym (link).

  Chcesz korzystać z e-Urzędu Skarbowego? Zobacz, jakie usługi udostępniamy dla Ciebie w e-Urzędzie Skarbowym (link).