Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Przedmiot działalności i kompetencje

  Zakres działania określa:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn.zm);
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.);
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 393);
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 41);
  • przepisy odrębne;
  • regulamin organizacyjny.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku
  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą wszystkich pracowników obsługujących naczelnika urzędu skarbowego.
  Naczelnik sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

  1. Samodzielnym Referatem Postępowań Podatkowych;
  2. Samodzielnym Referatem Analiz i Planowania;
  3. Samodzielnym Referatem Kontroli Podatkowej;
  4. Samodzielnym Referatem Rachunkowości;
  5. Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy do Spraw Sekretariatu;
  6. Samodzielnym Jednoosobowym Stanowiskiem Pracy do Spraw Karnych Skarbowych.


  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku
  Zastępca współdziała z Naczelnikiem w wykonywaniu zadań Urzędu oraz organizuje współpracę podległych komórek organizacyjnych.
  Zastępca jest odpowiedzialny przed Naczelnikiem za prawidłową i terminową realizację
  zadań w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.
  Zastępca sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

  1. Pierwszym Samodzielnym Referatem Obsługi Bezpośredniej;
  2. Drugim Samodzielnym Referatem Obsługi Bezpośredniej;
  3. Samodzielnym Referatem Egzekucji Administracyjnej;
  4. Samodzielnym Referatem Spraw Wierzycielskich.


  Szczegółowy zakres kompetencji zawarty jest w regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Sanoku.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 11:49 Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2017 14:35
  Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian