Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu skarbowego jest organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym Ministrowi Rozwoju i Finansów. Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Skarbowego.

  W sprawach organizacyjno-finansowychw, w tym z zakresu prawa pracy Izba Administracji Skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi oraz urzędem celno-skarbowym stanowi jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej.

  Izba Administracji Skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi oraz urzędem celno-skarbowym prowadzi gospodarkę finansową, jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa.

  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego obejmuje:

  • miasto Sanok;
  • miasto i gmine Zagórz;
  • gminy: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn.

  Siedzibą Naczelnika Urzędu Skarbowego jest Sanok.

   

  Urząd Skarbowy działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ;
  4. zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów;
  5. przepisów odrębnych
  6. Regulaminu organizacyjnego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.04.2015 Data publikacji: 23.04.2015 14:28 Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2021 14:15
  Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Marek Żuczek Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian