Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Zakres działania określa:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn.zm);
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.);
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 393);
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 41);
  • przepisy odrębne;
  • regulamin organizacyjny.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego
  Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Skarbowego oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą wszystkich pracowników Izby Skarbowej realizujących zadania w sprawach należących do jego kompetencji.
  Komórki organizacyjne:

  1. Dział Obsługi Bezpośredniej;
  2. Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych oraz Spraw Karnych Skarbowych;
  3. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Analiz i Planowania;
  4. Samodzielny Referat Kontroli Podatkowej;
  5. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Rachunkowości;
  6. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Wierzycielskich;
  7. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Egzekucji Administracyjnej;
  8. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sekretariatu.


  Szczegółowy zakres kompetencji zawarty jest w regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Ropczycach.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 12:31 Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2017 14:34
  Autor: Edyta Furman Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian