Numery kont bankowych

  Numery kont bankowych

  Numery kont bankowych

  NBP O/O Rzeszów
  96101015282002952221000000 - Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  46101015282002952222000000 - Podatek od towarów i usług (VAT)
  93101015282002952223000000 - Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), Zryczałtowany podatek od osób fizycznych (PPE, PPR, PPD)
  87101015282002952227000000  - Grzywny i kary pieniężne od ludności (GK), Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (GKP)

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  41101000550201812000070000 - zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)
   

   

  Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty" – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
    
  • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng" – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 15:25 Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2016 07:16
  Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian