Przedmiot działalności, kompetencja

  Przedmiot działalności, kompetencja

  Przedmiot działalności, kompetencja

  Zakres działania określa:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn.zm);
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.);
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 393);
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 41);
  • przepisy odrębne;
  • regulamin organizacyjny.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego
  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz nad pracą wszystkich pracowników obsługujących Naczelnika Urzędu.
  Naczelnik sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

  1. Referat Sekretariatu,
  2. Referat Spraw Wierzycielskich,
  3. Referat Egzekucji Administracyjnej,
  4. Dział Rachunkowości.


  Zastępca Naczelnika
  Zastępca współdziała z Naczelnikiem w wykonywaniu zadań Urzędu oraz organizuje współpracę podległych komórek organizacyjnych.
  Zastępca jest odpowiedzialny przed Naczelnikiem za prawidłową i terminową realizację zadań w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.
  Zastępca sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

  1. Referat Obsługi Bieżącej,
  2. Wieloosobowe Stanowisko Przetwarzania Danych,
  3. Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług,
  4. Wieloosobowe Stanowisko Podatków Majątkowych i Sektorowych,
  5. Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających,
  6. Referat Kontroli Podatkowej,
  7. Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników,
  8. Wieloosobowe Stanowisko Wymiany Informacji Międzynarodowej,
  9. Jednoosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych.


  Szczegółowy zakres kompetencji zawarty jest w regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Mielcu.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 12:19 Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2018 13:50
  Autor: Magdalena Remiszewska Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian