«Powrót

Na Podkarpaciu więcej milionerów niż w roku ubiegłym. To przede wszystkim przedsiębiorcy

Na Podkarpaciu więcej milionerów niż w roku ubiegłym. To przede wszystkim przedsiębiorcy

Na Podkarpaciu więcej milionerów niż w roku ubiegłym. To przede wszystkim przedsiębiorcy

Wykres obrazujący liczbę złożonych zeznań PIT za 2016 r.  z dochodem powyżej 1 mln zł - woj. podkarpackie

W woj. podkarpackim podatnicy złożyli do urzędów skarbowych 635 zeznań rocznych za 2016 r.  z wykazanym dochodem przekraczającym 1 mln zł . Chodzi o zeznania roczne: 36, 36L, 37, 38 i 39. To o 25 więcej niż rok wcześniej.

 

Jednym z podstawowych obowiązków podatników jest złożenie zeznania podatkowego za rok poprzedni. Ww. zeznania roczne za 2016 rok należało złożyć do 2 maja 2017 roku (30 kwietnia w br. przypadał na niedzielę). Można to było zrobić w urzędzie skarbowym lub wysłać za pośrednictwem poczty, bądź  też oszczędzając czas przesłać je przez Internet. Wśród złożonych rocznych zeznań podatkowych za 2016 r. były też takie, w których wykazany dochód przekroczył 1 mln. zł.

 

 

W woj. podkarpackim podatnicy złożyli do urzędów skarbowych 635 zeznań rocznych za 2016 r.  z wykazanym dochodem przekraczającym 1 mln zł, w tym: 
- 31 zeznań rocznych złożonych na formularzu PIT-37 składanym w szczególności gdy uzyskano przychody ze stosunku pracy, emerytur lub rent krajowych czy z działalności wykonywanej osobiście;
- 21 zeznań rocznych złożonych na formularzu PIT-36 składanym w szczególności gdy prowadzono działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej lub np. wystąpił obowiązek doliczenia do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci;
569 zeznań rocznych złożonych na formularzu PIT-36 L składanym gdy dla dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wybrano opodatkowanie jednolitą stawką podatku;
12 zeznań rocznych złożonych na formularzu PIT-38 składanym gdy osiągnięto przychody z kapitałów pieniężnych, pochodnych instrumentów finansowych lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
- 2 zeznania roczne złożone na formularzu PIT-39 składanym gdy dokonano odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.
Śmiało można więc wyciągnąć wniosek, że w woj. podkarpackim najwięcej milionerów jest wśród przedsiębiorców. Tylko pojedyncze osoby uzyskały dochód powyżej miliona z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.

 

W woj. podkarpackim najwięcej zeznań rocznych za 2016 r., w których wykazany dochód przekroczył 1 mln zł złożyli podatnicy będący we właściwości:

  • Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie (98 zeznań rocznych);
  • Urzędu Skarbowego w Mielcu (85 zeznań rocznych);
  • Urzędu Skarbowego w Dębicy (73 zeznania roczne);
  • Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie (69 zeznań rocznych);
  • Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli (34 zeznania roczne).

Dane te nie odbiegają od tych z lat poprzednich, czyli najwięcej milionerów w 2015 r. i 2014 r. było wśród mieszkańców rejonów Rzeszowa, Mielca i Dębicy.


Zamieszczone dane wg. stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. Dane mogą ulegać zmianie.


 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.07.2017 Data publikacji: 12.07.2017 14:14 Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2017 07:03
Autor: Teresa Piechowicz-Barzyk Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
Rejestr zmian