«Powrót

Wizyta przedstawicieli Sejmu i Bundestagu z udziałem Szefa KAS na przejściu granicznym w Medyce

Wizyta przedstawicieli Sejmu i Bundestagu z udziałem Szefa KAS na przejściu granicznym w Medyce

Wizyta przedstawicieli Sejmu i Bundestagu z udziałem Szefa KAS na przejściu granicznym w Medyce

wizyta przedstawicieli Sejmu i Bundestagu z udziałem Szefa KAS na przejściu granicznym w Medyce
wizyta przedstawicieli Sejmu i Bundestagu z udziałem Szefa KAS na przejściu granicznym w Medyce
wizyta przedstawicieli Sejmu i Bundestagu z udziałem Szefa KAS na przejściu granicznym w Medyce
wizyta przedstawicieli Sejmu i Bundestagu z udziałem Szefa KAS na przejściu granicznym w Medyce
wizyta przedstawicieli Sejmu i Bundestagu z udziałem Szefa KAS na przejściu granicznym w Medyce
wizyta przedstawicieli Sejmu i Bundestagu z udziałem Szefa KAS na przejściu granicznym w Medyce
wizyta przedstawicieli Sejmu i Bundestagu z udziałem Szefa KAS na przejściu granicznym w Medyce
wizyta przedstawicieli Sejmu i Bundestagu z udziałem Szefa KAS na przejściu granicznym w Medyce
wizyta przedstawicieli Sejmu i Bundestagu z udziałem Szefa KAS na przejściu granicznym w Medyce
wizyta przedstawicieli Sejmu i Bundestagu z udziałem Szefa KAS na przejściu granicznym w Medyce
wizyta przedstawicieli Sejmu i Bundestagu z udziałem Szefa KAS na przejściu granicznym w Medyce
wizyta przedstawicieli Sejmu i Bundestagu z udziałem Szefa KAS na przejściu granicznym w Medyce
Polscy i niemieccy parlamentarzyści odwiedzili dziś polsko-ukraińskie przejście graniczne w Medyce. Gospodarzem spotkania ze strony Krajowej Administracji Skarbowej był sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Szef KAS Marian Banaś. Robocze spotkanie na granicy poprzedzało spotkanie prezydiów Sejmu RP i niemieckiego Bundestagu, które odbyło się  w Przemyślu.
 
Delegacjom obu parlamentów przewodniczyli marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert.
 
Polski Sejm reprezentowali także wicemarszałkowie: Małgorzata Kidawa- Błońska, Barbara Dolniak, Ryszard Terlecki oraz przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej Szymon Szynkowski vel Sęk.
 
Z kolei Bundestag reprezentowali jego wiceprzewodniczący: Edelgard Bulmahn, Michaela Noll, Petra Pau, Claudia Roth, Ulla Schmidt, Johannes Singhammer oraz przewodniczący Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Thomas Nord.
 
W skład delegacji Krajowej Administracji Skarbowej pod przewodnictwem Szefa KAS Mariana Banasia weszli: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie mł. insp. Waldemar Chaba,  Z-ca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nadzorujący pion celno-graniczny podkom. Grzegorz Skowronek, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu mł. insp. Jadwiga Zenowicz oraz Kierownik Oddziału Celnego w Medyce nadkom. Jerzy Kosztołowicz. 
 
Podczas wizyty na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce, uczestnicy poznali infrastrukturę przejścia oraz stosowane technologie odpraw.  Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej zaprezentowali specyfikę zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy obydwu służb. 
 
Obserwując zadania realizowane przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, polscy i niemieccy parlamentarzyści zapoznali się m.in. z zagadnieniami kontroli szczegółowej z wykorzystaniem psów specjalizujących się w wykrywaniu wyrobów tytoniowych oraz kontrolą realizowaną z wykorzystaniem urządzeń RTG. 
 
Omówiono także obowiązujące od 11 czerwca br, zmiany dot. bezwizowego ruchu z Ukrainą. 
 
Na zakończenie spotkania Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert otrzymali z rąk Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pamiątkowe grawertony.