«Powrót

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wizytowała podkarpacką granicę.

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wizytowała podkarpacką granicę.

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wizytowała podkarpacką granicę.

wizyta na przejściu granicznym w Korczowej
wizyta na przejściu granicznym w Korczowej
wizyta na przejściu granicznym w Korczowej
wizyta na przejściu granicznym w Korczowej
wizyta na przejściu granicznym w Medyce
wizyta na przejściu granicznym w Medyce
wizyta na przejściu granicznym w Medyce
posiedzenie Komisji w Urzędzie Miejskim w Przemyślu
posiedzenie Komisji w Urzędzie Miejskim w Przemyślu
wizyta Komisji w Przemyślu
Przez dwa dni członkowie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP wizytowali przejścia graniczne we właściwości Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Celem wizyty parlamentarzystów było zapoznanie z problematyką funkcjonowania polsko-ukraińskiego odcinka granicy państwowej w kontekście bezpieczeństwa na granicy i rozbudowy przejść granicznych. 
 
Pierwszego dnia wizyty na Podkarpaciu, przedstawiciele Komisji z przewodniczącym Arkadiuszem Czartoryskim na czele, wizytowali  przejście graniczne w Korczowej, gdzie przyglądali się procesom odprawy granicznej oraz infrastrukturze w kontekście planowanego rozdzielenia ruchu osobowego  od towarowego. 
Następnie delegacja wizytowała obiekty drogowego przejścia granicznego w Medyce,  gdzie przedstawiciele Komisji zapoznali się m.in. z infrastrukturą przejścia oraz zagadnieniami kontroli szczegółowej  realizowanej przez funkcjonariuszy  Krajowej Administracji  Skarbowej z wykorzystaniem urządzeń RTG. 
 
Delegacja odwiedziła także Malhowice,  gdzie w przyszłości ma powstać nowe przejście graniczne. 
 
Ze strony Krajowej Administracji Skarbowej w spotkaniach wzięli udział: insp. Robert Torenc – Pełnomocnik Szefa KAS ds. koordynacji działań Izb Administracji Skarbowej obsługujących drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze przejścia graniczne, mł. insp. Waldemar Chaba Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Z-ca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nadzorujący Pion Celno-Graniczny podkom. Grzegorz Skowronek,  mł. insp. Andrzej Pasternak Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 
 
Wizytę parlamentarzystów na granicy polsko-ukraińskiej zakończyło wyjazdowe posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, na którym podsumowano jej efekty. 
 
Poselską wizytację na podkarpackich przejściach granicznych poprzedziło w dniach 3-4 października wizytowanie obiektów przejść granicznych w woj. lubelskim tj.  w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie.