«Powrót

O Transgranicznym Centrum Obsługi Celnej w Przemyślu na Podkarpackim Forum Transportu i Logistyki.

O Transgranicznym Centrum Obsługi Celnej w Przemyślu na Podkarpackim Forum Transportu i Logistyki.

O Transgranicznym Centrum Obsługi Celnej w Przemyślu na Podkarpackim Forum Transportu i Logistyki.

uczestnicy forum fot. Ł.Solski
uczestnicy forum fot. Ł.Solski
29 czerwca br. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu rozpoczęło się 2-dniowe Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki pod hasłem „Logistyka przyszłością i szansą rozwoju regionu". O szansie zrównoważonego rozwoju Przemyśla jaką jest planowana budowa Transgranicznego Centrum Obsługi Celnej w Przemyślu-Krównikach mówiła podczas forum mł. insp. Jadwiga Zenowicz, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. 
 
Forum zostało zorganizowane przez Instytut Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu oraz Prezydenta Miasta Przemyśla. Głównym zamierzeniem organizatorów jest zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia zintegrowanych działań mających wzmocnić infrastrukturę logistyczną w aspekcie komodalności i międzynarodowego charakteru transportu, utworzenie oferty inwestycyjnej dla regionu, a także promocję działań inwestycyjnych w zakresie rozwoju transportu, logistyki i spedycji.
 
Forum ma charakter dwuwątkowy i adresowany jest przede wszystkim do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, dyplomatów, reprezentantów przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.
Biorą w nim udział m.in. przedstawiciele rządu i parlamentarzyści (w tym: Adam Hamryszczak - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP), przedstawiciele  samorządu lokalnego, przedsiębiorcy branży transportowej i logistycznej, przedstawiciele środowiska naukowego i służb mundurowych miasta a także społecznicy. 
 
W sesji poświęconej komodalności  transportu wystąpiła mł. insp. Jadwiga Zenowicz Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu z prezentacją dotyczącą planowanego Transgranicznego Centrum Obsługi Celnej w Przemyślu-Krównikach, jako szansy zrównoważonego rozwoju Przemyśla i regionu.
 
Mówiąc o założeniach inwestycji, która ma umożliwić dokonywanie odpraw celnych, zapewnić całodobową obsługę elektronicznych zgłoszeń celnych oraz karnetów TIR i ATA a także obsługę firm zlokalizowanych w strefach ekonomicznych i okolicznych operatorów logistycznych, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu podkreśliła, że blisko granicy dla Przemyśla- największego w Polsce wschodniej miasta zlokalizowanego w strefie nadgranicznej, jest czynnikiem sprzyjającym podejmowaniu inicjatyw gospodarczych.  
 
Inwestycja ta wpisuje się w założenia Krajowej Strategii Rozwoju Kraju 2010-2020, jak i też Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego – 2020, które szczególne znaczenie w rozwoju kraju, jak i województwa przypisują udziałowi instytucji otoczenia biznesu.
 
„Proces logistyczny obejmuje organizację przepływu towarów od ich wytworzenia i nabycia, poprzez  dystrybucję i transport aż do finalnego odbiorcy. W ten proces wpisuje się jakość obsługi klienta, której nieodłącznym elementem w obrocie transgranicznym jest profesjonalna obsługa administracji celno-skarbowej. I tę jakość jest w stanie zapewnić planowana inwestycja związana z budową Transgranicznego Centrum Obsługi Celnej przy Oddziale Celnym w Przemyślu – Krównikach" –  powiedziała w swym wystąpieniu mł. insp. Jadwiga Zenowicz.
 
Krajowa Administracja Skarbowa stale wdraża rozwiązania mające na celu wspieranie przedsiębiorców, wprowadza ułatwienia usprawniające obrót towarowy, poprawiające jakość świadczonych usług przy jednoczesnej profesjonalizacji kontroli, oparciu jej na analizie ryzyka, mniejszej ingerencji w legalną działalność. Działania te w powiązaniu ze ścisła współpracą z podkarpackimi instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców stanowią istotne wsparcie dla rozwoju regionu i prowadzenia tam działalności gospodarczej.
 
 
Honorowymi patronami wydarzenia są Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.
 
Szczegółowy program forum dostępny jest pod adresem www.pwsw.pl/program-ramowy (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)