«Powrót

Bardzo rzadkie okazy papug zatrzymane na granicy w Korczowej.

Bardzo rzadkie okazy papug zatrzymane na granicy w Korczowej.

Bardzo rzadkie okazy papug zatrzymane na granicy w Korczowej.

fot. KAS
fot. KAS
fot. KAS
fot. KAS
fot. KAS
fot. ZOO
fot. ZOO
fot. KAS
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej  i Straży Granicznej z przejścia granicznego w Korczowej udaremnili wywóz poza granicę Unii Europejskiej chronionych żywych papug z gatunków kakadu ognistoczuba i amazonka pąsowa. 
 
W nocy (11/12 lutego br.)  podczas kontroli wyjeżdzającej z Polski na Ukrainę osobowej skody, funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Korczowej i Straży Granicznej w Korczowej wykryli cztery żywe papugi. 
Ptaki ukryte były pod siedzeniem oraz schowane w bagażniku. Papugi przewożone były w drewnianych, małych klatkach, znajdujących się w torbach podróżnych. 
 
Wstępna identyfikacja ptaków przeprowadzona przez koordynatora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie  ds. CITES potwierdziła przypuszczenia funkcjonariuszy, że papugi należą do gatunków chronionych: dwie z nich należały do gatunków  Lophochroa leadbeateri- Kakadu ognistoczuba , dwie kolejne do gatunku Amazona vinacea- amazonka pąsowa. Szczególnie cenione przez hodowców są kakadu ognistoczube- rynkowa wartość tylko tych dwóch papug szacowana jest na kwotę 30 tys. złotych. 
 
Na przewóz przez granicę takich okazów niezbędne są stosowne dokumenty, których nie okazał do kontroli podróżujący skodą 56- letni obywatel Ukrainy.  Mężczyzna wyjaśnił, że świadczył jedynie usługę transportową- został poproszony o przewóz ptaków przez granicę przez znajomego.
56- latek poniesie odpowiedzialność w związku z naruszeniem ustawy o ochronie przyrody. 
 
Jak wyjaśnia nadkom. Małgorzata Czesak koordynator ds. CITES Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie: Wywóz tego typu okazów powinien odbywać się zgodnie z art. 5  Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Za nielegalny przewóz przez granicę zwierząt objętych ochroną grozi kara pozbawienia wolności od 3 m-cy do 5 lat.
 
Funkcjonariusze Oddziału Celnego w Korczowej zawieźli papugi do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, gdzie zostanie przeprowadzona ostateczna identyfikacja papug.  
Funkcjonariusze podkarpackiej KAS prowadzą intensywna współpracę z zamojskim ZOO, do którego w ciągu ostatnich latach trafiło kilkanaście  tysięcy żywych zwierząt, zatrzymanych na podkarpackim odcinku polsko-ukraińskiej  granicy m.in. żółwie, papugi, raki czy pijawki.