Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Naczelnik Urzędu, kierownicy i wszyscy pracownicy Urzędu w miarę swoich możliwości dokładają wszelkich starań, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z pełni swoich praw w prowadzonych w tutejszym Urzędzie sprawach podatkowych.

  Budynek Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej dostosowany jest częściowo do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

  zarys wózka inwalidzkiego na niebieskim tle

  Przy wejściu do budynku urzędu umieszczono dzwonek dla niepełnosprawnych, po naciśnięciu którego odpowiedzialny pracownik wychodzi na zewnątrz do klienta i w miarę potrzeby organizuje pomoc klientowi w dostaniu się do wnętrza urzędu. Dodatkowo sala obsługi podatników umiejscowiona została na parterze.

   

  Ułatwienia dla osób niesłyszących
  Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niepełnosprawnych.

  kontur ucha na niebieskim tle
  Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
   

  Informacja dla osób niesłyszących (link otwiera film w nowym oknie)


  Instytucje publiczne zobowiązane są do udzielania wsparcia w zakresie komunikowania się poprzez umożliwienia udziału tłumaczenia migowego lub tłumacza - przewodnika w kontaktach osoby głuchej lub słabo słyszącej z instytucjami administracji publicznej.

  Osoba uprawniona jest zobowiązana do zgłoszenia do Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej chęci skorzystania z usługi tłumacza co najmniej 3 dni robocze wcześniej, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Po dokonaniu zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza, usługa zostanie zrealizowana w uzgodnionym terminie.

  Zgłoszenia można dokonać za pomocą następujących środków:

  • telefonu nr 17 2271368, 17 2270650
  • poczty elektronicznej us.kolbuszowa@mf.gov.pl
  • poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościuszki 20, 36-100 Kolbuszowa

  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd zawiadomi o tym fakcie osobę uprawnioną i ustali inny termin realizacji świadczenia lub wskaże inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.

  Świadczenie w zakresie usług tłumacza języka migowego jest bezpłatne dla osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia, który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.11.2018 Data publikacji: 05.05.2015 10:26 Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2018 09:56
  Autor: Andrzej Sudoł Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian