Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  kontur ucha na niebieskim tle

  Ułatwienia dla osób niesłyszących
  Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niepełnosprawnych.
   

  Informacja dla osób niesłyszących (link otwiera film w nowym oknie)
   

  Z dniem l kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ustawa ta nakłada na instytucje publiczne obowiązek zapewnienia "osobom uprawnionym" możliwości komunikowania się w wybrany przez nie sposób.

  Zgodnie z ww. ustawą "osobami uprawnionymi" są osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się:

  1. Skorzystania z elektronicznych form komunikacji:

  2. Skorzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez „osobę uprawnioną" w celu ułatwienia porozumienia się i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

  3. Skorzystania ze wsparcia instytucji publicznej w zakresie komunikowania się poprzez zapewnienia udziału tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika w kontaktach osoby głuchej lub słabo słyszącej.

  Przy wybraniu tej opcji "osoba uprawniona" jest jednak zobowiązana do zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji publicznej chęci skorzystania z usługi tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w urzędzie. Będzie to niezbędny czas dla instytucji, w której zamierza załatwić sprawę dana osoba uprawniona, na zwrócenie się do wojewody odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru tłumaczy na danym terenie o wybór odpowiedniej osoby..

  Należy również wskazać, że świadczenie usługi przez tłumacza języka migowego jest bezpłatne wyłącznie dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
   

  Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia, który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 11:29 Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2018 14:52
  Autor: Edyta Furman Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Edyta Furman
  Rejestr zmian