Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Zakres działania określa:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn.zm);
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.);
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 393);
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 41);
  • przepisy odrębne;
  • regulamin organizacyjny.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego
  Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne.
  Naczelnik sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
  1) Działem Kontroli Podatkowej,
  2) Samodzielnym Referatem Analiz i Planowania,
  3) Samodzielnym Referatem ds. Sekretariatu,
  4) Samodzielnym Jednoosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej.

  I Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego
  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
  1) Działem Spraw Wierzycielskich,
  2) Działem Egzekucji Administracyjnej,
  3) Działem Rachunkowości,
  4) Samodzielnym Jednoosobowym Stanowiskiem Pracy do Spraw Karnych Skarbowych.

  II Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego
  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
  1) Działem Obsługi Bezpośredniej,
  2) Działem Postępowań Podatkowych.

  Szczegółowy zakres kompetencji zawarty jest w regulaminie organizacyjnym Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 10:45 Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2017 14:15
  Autor: Edyta Furman Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian