Telefony

  Telefony

  Telefony

  Telefony

  Numer telefonu do kontaktu w sprawach weryfikacji danych w związku z odrzuceniem wniosku lub pomniejszeniem kwoty subwencji przyznanej przez  Polski Fundusz Rozwoju w ramach programu „Tarcza Finansowa": - 13 446 47 03 w. 106

  SEKRETARIAT 13 446 47 03

  Fax - 13 446 37 94
  e-mail us.jaslo@mf.gov.pl

  DZIAŁ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ

  • 13 446 25 48 – informacja podatek dochodowy
  • 13 448 01 80 – informacja podatek VAT
  • 13 446 72 99 – informacja podatki majątkowe

  REFERAT SPRAW WIERZYCIELSKICH

  • 13 448 01 82 – upomnienia, wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

  DZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

  • 13 448 01 85 – prowadzenie egzekucji administracyjnej

  DZIAŁ RACHUNKOWOŚCI

  • 13 446 46 22 – dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotu podatków

  DZIAŁ CZYNNOŚCI ANALITYCZNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

  • 13 448 01 81 – czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług

  REFERAT IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI REJESTRACJI PODATNIKÓW

  • 13 446 72 32 – rejestracja, wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej NIP, wydawanie zaświadczeń o nadaniu NIP

  Klauzula RODO i DODO

  Klauzula informacyjna art. 13 RODO IAS w Rzeszowie dla klienta zewnętrznego (link otwiera dokument w nowym oknie) - stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. .pdf (262 KB)

  Klauzula informacyjna art. 13 RODO IAS w Rzeszowie dla mediów (link otwiera dokument w nowym oknie) - stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. .pdf (123 KB)

  Klauzula informacyjna art. 22 DODO IAS w Rzeszowie (link otwiera dokument w nowym oknie) .pdf (143 KB)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.10.2018 Data publikacji: 05.05.2015 12:12 Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2020 07:24
  Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian