Telefony

  Telefony

  Telefony

  Klauzula informacyjna art. 13 RODO IAS w Rzeszowie dla klienta zewnętrznego (link otwiera dokument w nowym oknie) - stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. pdf

  Klauzula informacyjna art. 13 RODO IAS w Rzeszowie dla mediów pdf (link otwiera dokument w nowym oknie) - stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

  Klauzula informacyjna art. 22 DODO IAS w Rzeszowie (link otwiera dokument w nowym oknie)

   

  Numer telefonu do kontaktu w sprawach weryfikacji danych w związku z odrzuceniem wniosku lub pomniejszeniem kwoty subwencji przyznanej przez  Polski Fundusz Rozwoju w ramach programu „Tarcza Finansowa": - 13 446 47 03 w. 106

   

  SEKRETARIAT 13 446 47 03

  Fax - 13 446 37 94
  e-mail us.jaslo@mf.gov.pl

  DZIAŁ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ

  13 446 25 48 – informacja podatek dochodowy
  13 448 01 80 – informacja podatek VAT
  13 446 72 99 – informacja podatki majątkowe

  REFERAT SPRAW WIERZYCIELSKICH

  13 448 01 82 – upomnienia, wnioski w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
  DZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

  13 448 01 85 – prowadzenie egzekucji administracyjnej

  DZIAŁ RACHUNKOWOŚCI

  13 446 46 22 – dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz
  zwrotu podatków

  DZIAŁ CZYNNOŚCI ANALITYCZNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

  13 448 01 81 – czynności sprawdzające w zakresie podatku dochodowego oraz
  podatku od towarów i usług

  REFERAT IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI REJESTRACJI PODATNIKÓW

  13 446 72 32 – rejestracja, wydawanie potwierdzeń nadania numerów
  identyfikacji podatkowej NIP, wydawanie zaświadczeń
  o nadaniu NIP
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.10.2018 Data publikacji: 05.05.2015 12:12 Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2020 09:22
  Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian