«Powrót

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT

Kolorowe kostki z napisem CIT a w tle rozmyte dłonie i kalkulator
  • Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub są wpisani do innych rejestrów KRS).
  • Mają oni obowiązek przygotowania ich w formie ustrukturyzowanej i przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
  • Podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nadal składają sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS.

Podatnicy CIT, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS (lub wpisani do innych rejestrów KRS), sporządzają sprawozdanie w formie ustrukturyzowanej, zgodnej ze strukturami logicznymi w wersji 1_2, opublikowanymi w BIP Ministerstwa Finansów-Krajowej Administracji Skarbowej i przekazują je do Szefa KAS.
 

Jak przesłać sprawozdanie
Sprawozdania do Szefa KAS można składać z wykorzystaniem:
interfejsu programistycznego (więcej informacji na podatki.gov.pl)
bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe (umożliwia ich sporządzenie w wersji struktury 1_2, zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6 do ustawy o rachunkowości).
 

UWAGA
Podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nadal składają sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS. Zmiana dotyczy tylko tych podatników, którzy dotychczas przekazywali sprawozdania finansowe do naczelników urzędów skarbowych.
[1] obowiązującymi na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości