Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Zakres działania określa:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
  • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 12 i 73 oraz Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 6 i 22) zmienionego Zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2019 roku
  • przepisy odrębne;
  • regulamin organizacyjny.

   

  Naczelnik Urzędu Skarbowego

  Naczelnik sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą wszystkich pracowników Urzędu.
  Naczelnik sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi pionami/komórkami organizacyjnymi:

  1) Pion Wsparcia (SNUW) - Wieloosobowe Stanowisko Wsparcia (SWW);

  2) Pion Poboru i Egzekucji (SZNE):

  • Referat Spraw Wierzycielskich (SEW),
  • Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE),
  • Referat Rachunkowości (SER);

  3) Pion Orzecznictwa (SZNP) - Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług  oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV);

  Zastępca Naczelnika

  Zastępca współdziała z Naczelnikiem w wykonywaniu zadań Urzędu oraz jest odpowiedzialny przed Naczelnikiem za prawidłową i terminową realizację zadań w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.
  Zastępca sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi pionami/komórkami organizacyjnymi:

  1)  Pion Obsługi Podatnika (SZNO) - Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB);

  2)  Pion Kontroli (SZNK):

  • Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA),
  • Referat Kontroli Podatkowej (SKP),
  • Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI),
  • Jednoosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK).

   Szczegółowy zakres kompetencji zawarty jest w regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego  w Jarosławiu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.01.2020 Data publikacji: 12.05.2015 11:29 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2020 12:03
  Autor: Edyta Furman Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian