«Powrót

W Przemyślu otwarto filię Krajowej Szkoły Skarbowości.

W Przemyślu otwarto filię Krajowej Szkoły Skarbowości.

W Przemyślu otwarto filię Krajowej Szkoły Skarbowości.

otwarcie filii KSS fot. B.Siębab
otwarcie filii KSS fot. M.Hamryszczak
otwarcie filii KSS fot. M.Hamryszczak
otwarcie filii KSS fot. B.Siębab
otwarcie filii KSS fot. M.Hamryszczak
otwarcie filii KSS fot. M.Hamryszczak
otwarcie filii KSS fot. M.Hamryszczak
otwarcie filii KSS fot. M.Hamryszczak
otwarcie filii KSS fot. B. Siębab
otwarcie filii KSS fot. B. Siębab
otwarcie filii KSS fot. M.Hamryszczak
otwarcie filii KSS fot. M.Hamryszczak
otwarcie filii KSS fot. M.Hamryszczak
otwarcie filii KSS fot. B.Siębab
otwarcie filii KSS fot. B.Siębab
otwarcie filii KSS fot. B.Siębab
otwarcie filii KSS fot. M.Hamryszczak
otwarcie filii KSS fot. B.Siębab
18 października br. w Przemyślu  z udziałem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej odbyło się uroczyste otwarcie filii Krajowej Szkoły Skarbowości.   W placówce odbywać się będą specjalistyczne szkolenia przygotowujące kadrę KAS do pracy w służbie publicznej  i podnoszące jej kompetencje.  Przemyska filia  KSS jest jednym z sześciu ośrodków szkoły działających w kraju i będzie specjalizować się w szkoleniach z zakresu ochrony wschodniej granicy lądowej UE.
 
Uroczyste otwarcie filii Krajowej Szkoły Skarbowości odbyło się zgodnie z ceremoniałem Krajowej Administracji Skarbowej. 
 
Obecny na uroczystości Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś podkreślił, że KSS ma przygotować pracowników KAS do jak najlepszej pracy w służbie publicznej i realizacji zadań stawianych Krajowej Administracji Skarbowej. W swoim wystąpieniu podkreślił, że „..Działalność szkoły, również filii w Przemyślu, wzmocni merytoryczne przygotowanie pracowników i funkcjonariuszy KAS, przez co przyczyni się do poprawy sprawności i skuteczności działania urzędów administracji publicznej".
 
W uroczystości wzięli udział także parlamentarzyści, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,  przedstawiciele Ministerstwa Finansów: Dyrektor Departamentu Finansów i księgowości Katarzyna Garnys oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr KAS Katarzyna Szweda, kierownictwo i pracownicy Krajowej Szkoły Skarbowości, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Grzegorz Skowronek, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu mł. insp. Andrzej Pasternak, przedstawiciele władz miasta Przemyśla, służb i instytucji współpracujących z KAS, księża kapelani Krajowej Administracji Skarbowej a także Rektor Państwowej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Poświęcenia nowo otwieranego obiektu dokonał ks. arcybiskup Józef Michalik.
 
Podczas uroczystego otwarcia, Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości Arkadiusz Batóg powiedział, że w przemyskiej filii będą realizowane m.in. specjalistyczne szkolenia do mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej, z zakresu służby przygotowawczej czy szkolenia z zagadnień podatkowych.
W swoim wystąpieniu podkreślił, że „..Docelowo filia w Przemyślu stanie się wyspecjalizowaną jednostką realizującą szkolenia z zakresu ochrony wschodniej granicy lądowej Unii Europejskiej, w tym z tematyki analizy ryzyka, przeszukania kontenerów, pojazdów osobowych i ciężarowych czy środków odurzających i narkotyków".
 
Podczas uroczystości Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz odczytał także list skierowany do uczestników uroczystości przez Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego: „…Ten rok jest niewątpliwie przełomowy dla polskiej administracji skarbowej. Jej głęboka reforma zwiększyła efektywność służby, tak znaczącej dla stanu finansów publicznych oraz siły i sprawności naszego państwa. Utworzenie w tym samym czasie Krajowej Szkoły Skarbowości było odpowiedzią na potrzeby specjalistycznego przygotowania i doskonalenia kadr KAS".
 
Uroczystości towarzyszyła także czasowa wystawa dotycząca Św. Mateusza- patrona funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.
 
Siedziba przemyskiej filii zlokalizowana jest na terenie Parku Lubomirskich. Dzięki współpracy z PWSW w Przemyślu i wykonaniu prac adaptacyjnych w budynku Kolegium Nowe, filia dysponuje 3 salami wykładowymi wyposażonymi w multimedialny sprzęt  mogącymi  pomieścić 84 osoby a także 54 miejscami noclegowymi. 
 
Podczas uroczystości podkreślano, że Krajowa Szkoła Skarbowości organizuje szkolenia dla ponad 60 tys. pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji skarbowej. Rocznie są to szkolenia  stacjonarne  dla około 30 tys. osób oraz szkolenia e-learningowe dla ok. 50 tys. uczestników. 
 
W ramach współpracy międzynarodowej Krajowa Szkoła Skarbowości współpracuje z Komisją Europejską i szkołami skarbowymi w Wielkiej Brytanii, Austrii, Estonii, Finlandii, Szwecji i na Węgrzech. Współpraca ta dotyczy opracowywania i wdrażania unijnego planu działań edukacyjnych dla kadr skarbowości oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk edukacyjnych.