Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem niezespolonej administracji rządowej podlegającym Ministrowi Finansów.Naczelnik Urzędu Skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Skarbowego.

   

  W sprawach organizacyjno-finansowych, w tym z zakresu prawa pracy, Izba Skarbowa wraz z podległymi urzędami skarbowymi, stanowi jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest Dyrektor Izby Skarbowej.
  Izba Skarbowa wraz z podległymi urzędami skarbowymi prowadzi gospodarkę finansową, jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa.

   

  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego obejmuje:

  • Miasto i Gminę Strzyżów;
  • Gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec, Wiśniowa.

  Urząd Skarbowy działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  2. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ;
  4. zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów;
  5. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
  6. przepisów odrębnych
  7. Regulaminu organizacyjnego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.04.2015 Data publikacji: 22.04.2015 13:43 Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2018 07:59
  Autor: Anita Nowak Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian