Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  kontur ucha na niebieskim tle

  Ułatwienia dla osób niesłyszących
  Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niepełnosprawnych
   

  Informacja dla osób niesłyszących (link otwiera film w nowym oknie)


  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z Urzędem Skarbowym w Lubaczowie.
  Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
  Kontakt jest możliwy poprzez:
  1. korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail: us.lubaczow@mf.gov.pl;
  2. przesyłanie faksów pod nr: 16 632 27 85.
   

  Urząd Skarbowy w Lubaczowie zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu.

  Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem Skarbowym. Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.
  Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

  Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia, który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 09:16 Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2018 10:15
  Autor: Urząd Skarbowy w Lubaczowie Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian