«Powrót

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Urzędzie Skarbowym w Lubaczowie w 2018 r.

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Urzędzie Skarbowym w Lubaczowie w 2018 r.

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Urzędzie Skarbowym w Lubaczowie w 2018 r.

Na  podstawie  ustawy  z  dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia  się  informację  publiczną o przeprowadzonych kontrolach w Urzędzie Skarbowym w Lubaczowie.

 

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w 2018 r.

Organ kontrolujący:  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Okres objęty kontrolą: 12.06.2017 r. - 16.08.2018 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Kontrola kompleksowa stanu BHP

Zakres kontroli: Wnioski i zalecenia z ostatnio przeprowadzonej kontroli kompleksowej. Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów BHP. Przegląd warunków pracy/służby – stanowiska i procesy pracy/służby, w tym praca/służba przy monitorach ekranowych. Stan techniczny użytkowanych pomieszczeń, urządzeń i innego wyposażenia. Prawidłowość prowadzenia wykazu potwierdzeń zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy/służby. Prawidłowość prowadzenia kart ewidencyjnych wyposażenia w środki higieny osobistej oraz kart ewidencyjnych wyposażenia w środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Prawidłowość prowadzenia ewidencji instruktaży ogólnych w zakresie BHP udzielonych stażystom, praktykantom i wolontariuszom. Wyznaczenie osób do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Termin przeprowadzonej kontroli: 16 sierpnia 2018 r.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.01.2019 Data publikacji: 15.01.2019 13:38 Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2019 13:38
Autor: Witold Półchłopek Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
Rejestr zmian