Przedmiot działalności i kompetencje

    Przedmiot działalności i kompetencje

    Przedmiot działalności i kompetencje

    Zakres działania określa:

    • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
    • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn.zm);
    • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.);
    • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 393);
    • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 41);
    • przepisy odrębne;
    • regulamin organizacyjny.

    Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie
    Naczelnik Urzędu Skarbowego sprawuje ogólny nadzór nad zadaniami realizowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz sprawuje służbowe zwierzchnictwo i nadzór nad pracą wszystkich pracowników go obsługujących.
    Komórki organizacyjne:

    1. Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej oraz Spraw Karnych Skarbowych;
    2. Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych;
    3. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Analiz i Planowania;
    4. Samodzielny Referat Kontroli Podatkowej;
    5. Samodzielny Referat Rachunkowości;
    6. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Wierzycielskich;
    7. Samodzielny Referat Egzekucji Administracyjnej;
    8. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sekretariatu.

    Szczegółowy zakres kompetencji zawarty jest w regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Brzozowie

    bip

    Informacje o publikacji dokumentu

     
    Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 11:02 Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2017 14:18
    Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
    Rejestr zmian