«Powrót

Krokodyl na granicy

Krokodyl na granicy

Krokodyl na granicy

funkcjonariusz trzyma w rękach spreparowanego krokodyla
spreparowany krokodyl
spreparowany krokodyl leży na stole, obok stołu stoi funkcjonariusz
spreparowany krokodyl

Podczas kontroli na polsko- ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej  udaremnili przemyt spreparowanego krokodyla. To chroniony gatunek, zagrożony wyginięciem.


Spreparowany okaz chronionego gada został wykryty w bagażniku osobowego peugeota. Jest to krokodyl krótkopyski ( Osteolaemus tetrapsis), występujący głównie w Afryce zachodniej i zachodnio- centralnej, chroniony na mocy Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Ochronie, zgodnie z  tą konwencją podlegają nie tylko żywe zwierzęta i rośliny, ale także ich części lub wykonane z nich produkty.


44- letni kierowca nie przedstawił spreparowanego gada do odprawy. Nie posiadał także wymaganego zezwolenia na przywóz okazu CITES, które  wystawiane jest  przez Ministra Środowiska.
 W związku z naruszeniem przez mężczyznę przepisów ustawy o ochronie przyrody, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali okaz do dalszego postępowania.


Handel gatunkami chronionymi na mocy Konwencji Waszyngtońskiej jest dozwolony tylko wtedy, kiedy nie przyniesie on szkody zachowaniu tych gatunków w środowisku naturalnym i tylko pod warunkiem wydania odpowiedniego zezwolenia.
Nielegalny przewóz przez granicę UE a także wewnątrzwspólnotowy handel okazami gatunków zagrożonych wyginięciem jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.


W ubiegłym roku funkcjonariusze KAS w woj. podkarpackim udaremnili przemyt ponad 15 tys. szt. i 125 kg  okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem lub wykonanych z nich przedmiotów np. suplementów tradycyjnej medycyny azjatyckiej.