Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  NBP O/O Rzeszów

   

  02 1010 1528 0015 3122 2100 0000 -  CIT Podatek dochodowy od osób prawnych

  49 1010 1528 0015 3122 2200 0000 -  VAT Podatek od towarów i usług

  96 1010 1528 0015 3122 2300 0000 -  PIT Podatek dochodowy od osób fizycznych

  90 1010 1528 0015 3122 2700 0000 -  in.d. Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

   

  NBP O/O Bydgoszcz

  65 1010 0055 0201 8050 0007 0000 - zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)
   

   

  Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty" – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
    
  • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng" – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 14:51 Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2016 14:47
  Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian