«Powrót

Sprawozdania finansowe - ważne terminy

Sprawozdania finansowe - ważne terminy

Sprawozdania finansowe - ważne terminy

W związku z pytaniami dotyczącymi terminu sporządzenia, podpisania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 (równy kalendarzowemu), a następnie jego złożenia odpowiednio do KRS/ Szefa KAS/naczelnika urzędu skarbowego, przypominamy, że:

  1. termin na sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie upływa nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego tj. 31.03.2019 r. (niedziela),
  1. termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego upływa nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. 30.06.2019 r. (niedziela),
  1. termin złożenia sprawozdania finansowego odpowiednio do:
    1. KRS – w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia tj. nie później niż do 15.07.2019 r.
    2. Szefa KAS – przedsiębiorcy podatnicy PIT (prowadzący księgi rachunkowe) – nie później niż do 30.04.2019 r.
    3. naczelnika urzędu skarbowego – podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS – w terminie 10 dni od dnia jego zatwierdzenia - tj. nie później niż do 10.07.2019 r.

Więcej o e-sprawozdaniach finansowych na www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe

 

Żródło: Krajowa Administracja Skarbowa (link otwiera strone w innym serwisie)