«Powrót

Informacja o wznowieniu naborów na wolne stanowiska pracy/służby

Informacja o wznowieniu naborów na wolne stanowiska pracy/służby

Informacja o wznowieniu naborów na wolne stanowiska pracy/służby

 

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie informuje, że wznawia się prowadzone nabory na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjne do służby w Służbie Celno-Skarbowej.
Szczegółowe informacje o dalszych czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonych naborów / postępowań kwalifikacyjnych będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.