Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Siedziba Urzędu Skarbowego w Ropczycach przystosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych.

  zarys wózka inwalidzkiego na niebieskim tle

  Przed budynkiem usytuowane jest miejsce parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Wyprofilowany chodnik oraz podjazd przy schodach umożliwiają sprawne poruszanie się osobom niepełnosprawnym i wejście do urzędu. Drzwi wejściowe otwierane są w sposób automatyczny.

  W holu wejściowym znajduje się podwieszony wyświetlacz LCD prezentujący m.in. informacje podatkowe, ulgi dotyczące osób niepełnosprawnych.

  Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku. Wszystkie sprawy osoby niepełnosprawne mają możliwość załatwienia na Sali Obsługi Podatnika umiejscowionej na końcu korytarza w pomieszczeniu oznaczonym numerem 112. Pracownik urzędu obsługuje osobę niepełnosprawną poza kolejnością. Jeśli nie jest w stanie sam udzielić informacji na Salę Obsługi Podatnika przychodzi osoba merytorycznie przygotowana do udzielenia informacji w danym zakresie.

  W razie konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej w odpowiedniej komórce merytorycznej znajdującej się na wyższych piętrach, osoba niepełnosprawna może skorzystać z windy która ułatwi dotarcie do odpowiedniego pokoju.

  Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej między innymi przez udzielenie informacji o sposobie załatwienia sprawy w Urzędzie oraz w dotarciu do odpowiedniego miejsca lub stanowiska.

  Ponadto pracownicy dokładają wszelkich starań, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z pełni swoich praw w prowadzonych w tut. Urzędzie sprawach podatkowych.

   

  Ułatwienia dla osób niesłyszących

  kontur ucha na niebieskim tle

  Informacja dla osób niesłyszących (link otwiera film w nowym oknie)

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba mająca trudności w komunikowaniu się jest uprawniona do korzystania z dostępnych w Urzędzie Skarbowym w Ropczycach takich środków jak:

  1. poczty tradycyjnej: adres siedziby urzędu: 39-100 Ropczyce, ul. Św. Barbary 12
  2. poczty elektronicznej Urzędu: us.ropczyce@mf.gov.pl
  3. telefonu: 17 22 31 800,
  4. faksu: 17 22 31 801, 
  5. strony internetowej urzędu: www.usropczyce.pl  

  Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z w/w ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

  Osoba ta, zwana dalej osobą uprawnioną, ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się. Osoba uprawniona ma też prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z urzędem. Osobą przybraną może być wybrana przez nią osoba, która ukończyła 16 lat i ułatwi jej porozumienie się oraz udzieli jej pomocy w załatwieniu spraw w organie podatkowym.

  Istnieje również możliwość, aby osoba uprawniona mogła skorzystać w kontakcie z urzędem z pomocy tłumacza języka migowego:

  - PJN - polski język migowy,

  - SJM - system językowo migowy,

  - SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.

  Aby skorzystać z pomocy tłumacza, osoba uprawniona musi co najmniej na 3 dni robocze wcześniej przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych zgłosić swoją chęć telefonicznie pod numerem telefonu: (17) 22 31 800 lub (17) 22 31 855 lub na piśmie - pocztą na adres: Urząd Skarbowy w Ropczycach, ul. Św. Barbary 12, 39-100 Ropczyce lub e-mailem czy faksem w/w wskazując wybraną metodę komunikowania się oraz termin wizyty.

  Urząd udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

  Świadczenie uzyskane od tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia, który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 14:43 Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2018 10:52
  Autor: Edyta Furman Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian