«Powrót

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Kontur wózka inwalidzkiego na niebieskim tle

Informacja dla osób z niepełną sprawnością ruchową

Na zdjęciu budynek Urzędu Skarbowego w Przeworsku

Adres: Urząd Skarbowy w Przeworsku, ul. Tysiąclecia 1, 37-200 Przeworsk
Budynek Urzędu Skarbowego w Przeworsku jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Budynek usytuowany jest przy ulicy Tysiąclecia i otoczony jest ulicami: Pod Parkiem, Konopnickiej i Tysiąclecia, sąsiadując z parkiem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku oraz czteropiętrowymi blokami mieszkalnymi usytuowanymi przy ulicy Tysiąclecia o numerach 7, 9 i 11.
Do budynku Urzędu Skarbowego w Przeworsku można dojechać samodzielnie od strony ulicy Konopnickiej i Tysiąclecia, korzystając z parkingu usytuowanego od strony zachodniej i południowej budynku.
Budynek Urzędu Skarbowego w Przeworsku jest budynkiem wolnostojącym, jednopiętrowym, podpiwniczonym. Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony wschodniej, od ulicy Tysiąclecia (droga nr 835) po schodach na skarpie terenów zielonych obiektu. Przy ulicy Tysiąclecia znajdują się chodniki prowadzące do urzędu, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Do wejścia budynku od strony zachodniej prowadzą schody zbudowane z kostki betonowej o trzech stopniach. Wejście sąsiaduje bezpośrednio z parkingiem Urzędu Skarbowego w Przeworsku przeznaczonym dla klientów i pracowników urzędu. Wejście do budynku przy garażu od strony północnej jest wejściem technicznym i służy jedynie do transportu materiałów i wyposażenia.
Dojście do drzwi wejściowych od strony południowej jest wyposażone w podjazd (pochylnia) dla osób z niepełną sprawnością, przy którym znajduje się wydzielone i oznaczone miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełną sprawnością.
Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego oraz wyposażone w wideodomofon. W przedsionku wejścia do budynku od strony podjazdu dla osób z niepełną sprawnością umiejscowiono tablicę tyflograficzną zawierającą informację o rozkładzie pomieszczeń (rzut parteru budynku). Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez obsługę budynku/ochronę budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy zgłaszać na nr telefonu: +48 16 648 90 27.
Przy wejściu głównym do budynku po lewej stronie znajduje się pomieszczenie ochrony obiektu (portiernia). Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy.
Pomieszczenia ogólnodostępne i sanitariaty dla osoby z niepełną sprawnością zlokalizowano na parterze budynku. Na parterze obiektu od wejścia do przy podjeździe dla osób z niepełną sprawnością wyznaczono kontrastowe ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących prowadzące do Sali Obsługi.
Na parterze budynku w pokoju nr 15 znajduje się Sala Obsługi, do której prowadzą drzwi przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W Sali Obsługi można złożyć osobiście dokumenty oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy. Sala Obsługi wyposażona jest pętlę indukcyjną.
Na pierwsze piętro budynku prowadzą jedynie schody i brak jest w budynku windy osobowo-towarowej, która umożliwiałaby poruszanie się osobom z niepełną sprawnością pomiędzy kondygnacjami Urzędu.
Korytarze w budynku mają szerokość minimum 150 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełną sprawnością na wózkach.
Na parterze budynku usytuowana jest toaleta w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełną sprawnością poruszających się na wózkach.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a (za wyjątkiem tablicy tyflograficznej) i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pożarowej z oznaczeniem drogi ewakuacyjnej wyznaczonej m.in. dla osób z niepełną sprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.10.2020 Data publikacji: 12.10.2020 08:44 Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2023 14:54
Autor: Urząd Skarbowy w Przeworsku Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk