«Powrót

Zmiana dotycząca miejsca dokonywania wpłat gotówkowych od 1 stycznia 2019r

Zmiana dotycząca miejsca dokonywania wpłat gotówkowych od 1 stycznia 2019r

Zmiana dotycząca miejsca dokonywania wpłat gotówkowych od 1 stycznia 2019r

Od dnia 1 stycznia 2019r., nastąpi zmiana  w zakresie dokonywania  wpłat gotówkowych,   które  do 31 grudnia 2018r., przyjmowane  są w  punktach kasowych następujących oddziałów celnych wewnętrznych:

 • Oddziału Celnego w Przemyślu,
 • Oddziału Celnego w Jarosławiu,
 • Oddziału Celnego w Rzeszowie,
 • Oddziału Celnego w Dębicy,
 • Oddziału Celnego w Mielcu,
 • Oddziału Celnego w Stalowej Woli,
 • Oddziału Celnego w Krośnie.

 

Zmiana     nie     dotyczy    wpłat     gotówkowych    z     tytułu     zabezpieczeń celnych i akcyzowych, które należy dokonywać w dotychczasowych lokalizacjach oddziałów celnych.

 

Od 1 stycznia 2019r., wpłaty gotówkowe z tytułów wymienionych w niniejszym komunikacie, będą przyjmowane tylko w następujących punktach kasowych Poczty Polskiej S.A.:

 1. Urząd Pocztowy Brzozów, ul. Mickiewicza 12, 36-200 Brzozów,
 2. Urząd Pocztowy Dębica 2, ul. B. Głowackiego 22, 39-210 Dębica,
 3. Urząd Pocztowy Jarosław 1, ul. Jana Pawła II 10, 37-500 Jarosław,
 4. Urząd Pocztowy Jasło 1, ul. 3 Maja 4, 38-200 Jasło,
 5. Urząd Pocztowy Kolbuszowa, ul. Jana Pawła II 2, 36-100 Kolbuszowa,
 6. Urząd Pocztowy Krosno 2, ul. Mielczarskiego 9, 38-410 Krosno,
 7. Urząd Pocztowy Lesko, ul. Parkowa 8, 38-600 Lesko,
 8. Urząd Pocztowy Leżajsk, ul. Mickiewicza 50, 37-300 Leżajsk,
 9. Urząd Pocztowy Lubaczów, ul. Mickiewicza 3, 37-600 Lubaczów,
 10. Urząd Pocztowy Łańcut, ul. Królowej Elżbiety 8, 37-100 Łańcut,
 11. Urząd Pocztowy Mielec 1, ul. Jadernych 2, 39-300 Mielec,
 12. Urząd Pocztowy Nisko, ul. Mickiewicza 6, 37-400 Nisko,
 13. Urząd Pocztowy Przemyśl 2, ul. Mickiewicza 13, 37-700 Przemyśl,
 14. Urząd Pocztowy Przeworsk 1, ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk,
 15. Urząd Pocztowy Ropczyce, ul. Ks. Dr Jana Zwierza 1, 39-100 Ropczyce,
 16. Urząd Pocztowy Rzeszów 12, ul. Podwisłocze 10, 35-410 Rzeszów,
 17. Urząd Pocztowy Rzeszów 5, ul. J. Kochanowskiego 27, 35-208 Rzeszów,
 18. Urząd Pocztowy Sanok 1, ul. Kościuszki 26, 38-500 Sanok,
 19. Urząd Pocztowy Stalowa Wola 1, ul. Popiełuszki 18, 37-450 Stalowa Wola,
 20. Urząd Pocztowy Strzyżów, ul. Parkowa 7, 38-100 Strzyżów,
 21. Urząd Pocztowy Tarnobrzeg 1, ul. Sokola 3a, 39-400 Tarnobrzeg,
 22. Urząd Pocztowy Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 29, 38-700 Ustrzyki Dolne.

 

Wpłaty będą przyjmowane, tak jak dotychczas, bezpłatnie.

 

Zmiana dotyczy następujących  należności wpłacanych na poszczególne rachunkiUrzędu Skarbowego w  Nowym Targu ul. Parkowa 13 (34-400 Nowy Targ):

 

Wpłaty z tytułu:

a)  podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,

b)  podatku od wydobycia niektórych kopalin, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin,

c)  podatku od gier, o którym mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

d)  podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, o których   mowa w   ustawie z  dnia 11  marca 2004 r.  o podatku  od  towarów i usług,

 

należy wpłacać na numer rachunku: 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

NBP O/O Kraków.

 

Wpłaty z tytułu:

a)      należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia
9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny, 

b)  podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, o którym mowa w ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

c)  kar pieniężnych,    o   których   mowa w art. 92a ust. 1 ustawy  z  dnia   6   września    2001 r. o transporcie drogowym,

d)  kary porządkowej, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

e)  kosztów postępowania, o których mowa w art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

f)  kosztów postępowania administracyjnego, o których mowa w art. 262 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

g)  kary grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego kredytowanego za wykroczenia skarbowe, o której mowa w art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy,

h)  kary pieniężnej, o której mowa w art. 285 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w związku z art. 113 § 1 ustawy - Kodeks karny skarbowy,

i)  kosztów postępowania, o których mowa w art. 289 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, w związku z art. 113 § 1 Kodeksu karnego skarbowego,

j)  kary pieniężnej, o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne,

 k)  kar pieniężnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

l)  opłat wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

ł)  opłat za udostępnianie danych, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej,

m)  administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 66a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

n)  opłat, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne,

o)  kary pieniężnej, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego  i kolejowego przewozu towarów,

 

należy wpłacać na numer rachunku: 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

NBP O/O Kraków.

 

Wpłaty z tytułu:

a) opłaty paliwowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,

 

należy wpłacać na numer rachunku: 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

NBP O/O Kraków

 

Wpłaty z tytułu:

a) dobrowolnego poddania się odpowiedzialności  - z tytułu kary grzywny, o której mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i art. 146 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego i z tyt. kosztów postępowania, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 3 i art. 146 § 2 pkt 3 Kodeksu karnego skarbowego,  z tytułu równowartości pieniężnej, o której mowa w art. 16 § 2 i 3, art. 143 § 2 i 3 oraz art. 146 § 2 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego,

b) opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych -  art. 64c ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

c) dopłat do gier hazardowych  - ustawa z 19 listopada 2009r. o grach hazardowych,

d) zaliczek  na  Wiążącą Informację Akcyzową (WIA) i  Wiążącą  Informację  Taryfową ( WIT )   - ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym, ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne,

 

należy wpłacać na numer rachunku:  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

 NBP O/O Kraków.

 

Nie ulegają zmianie zasady dokonywania wpłat gotówkowych, w pozostałych oddziałach celnych, na terenie województwa podkarpackiego.