«Powrót

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Urzędzie Skarbowym w Nisku w 2017 r.

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Urzędzie Skarbowym w Nisku w 2017 r.

Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w Urzędzie Skarbowym w Nisku w 2017 r.

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnia się informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w Urzędzie Skarbowym w Nisku:

 

Kontrole przeprowadzone przez IAS w Rzeszowie w 2017 r.:

 

Organ kontrolujący: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Okres objęty kontrolą: Według stanu na dzień 13.07.2017 r.

Przedmiot (zakres) kontroli: Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedmiotem kontroli objęto zagadnienia:

1.     Wnioski i zalecenia z ostatnio przeprowadzonej kontroli kompleksowej.

2.     Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów BHP.

3.     Przegląd warunków pracy.

4.     Stan techniczny użytkowanych pomieszczeń, urządzeń i innego wyposażenia.

Termin przeprowadzenia kontroli: 13.07.2017 r.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.02.2018 Data publikacji: 15.02.2018 12:13 Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2020 13:51
Autor: Monika Rydz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz