Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  kontur ucha na niebieskim tle

  Ułatwienia dla osób niesłyszących
  Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niepełnosprawnych.
   

  Informacja dla osób niesłyszących (link otwiera film w nowym oknie)

   

  Urząd Skarbowy w Mielcu przykłada szczególną uwagę w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Każdy pracownik Urzędu Skarbowego w Mielcu obowiązany jest do okazania wszelkiej pomocy przy obsłudze spraw załatwianych przez osoby niepełnosprawne.

  Usługi umożliwiające kontakt z Urzędem osób uprawnionych tj. osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. W Urzędzie dostępne są następujące środki komunikacji:

  • Informacja bezpośrednia- pokój nr 1A (parter) - wybrani pracownicy Urzędu zostali przeszkoleni w zakresie posługiwania się językiem migowym w zakresie podstawowym;
  • Informacja telefoniczna - telefon kontaktowy do zgłoszenia przez osobę uprawnioną zamiaru załatwienia sprawy w Urzędzie: 17 780 00 92;

  Pozostałe metody kontaktu:

  Utworzenie konta użytkownika na platformie e-PUAP jest bezpłatne, uwierzytelnienie profilu zaufanego można dokonać w dowolnym urzędzie, lista urzędów będących Punktami Potwierdzenia Profilu Zaufanego dostępna jest na stronie: www.epuap.gov.pl w sekcji Profil Zaufany< Lista Punktów potwierdzających.

  W Urzędzie Skarbowym w Mielcu pomoc przy uzyskaniu Profilu Zaufanego i potwierdzeniu Profilu Zaufanego dla osób uprawnionych odbywa się w pokoju nr 14 i 1B.

  Urząd Skarbowy w Mielcu zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu.

  Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem Skarbowym. Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

   

  Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia, który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.11.2018 Data publikacji: 05.05.2015 08:56 Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2018 10:24
  Autor: Magdalena Remiszewska Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian