«Powrót

Na Podkarpaciu ponad 733 tys. dokumentów złożono w formie elektronicznej, poprzez system e-Deklaracje lub dzięki nowej usłudze Twój e-PIT

Na Podkarpaciu ponad 733 tys. dokumentów złożono w formie elektronicznej, poprzez system e-Deklaracje lub dzięki nowej usłudze Twój e-PIT

Na Podkarpaciu ponad 733 tys. dokumentów złożono w formie elektronicznej, poprzez system e-Deklaracje lub dzięki nowej usłudze Twój e-PIT

Zdjęcie przedstawia diagram ilustrujący dokumenty złożone elektronicznie do US w woj. podkarpackim. Na grafice napis: dokumenty złożone elektronicznie do US w woj. podkarpackim. Dane liczbowe: poprzez system e-Deklaracje - 452 tys. (62 %), dzięki usłudze Twój e-PIT - 281,6 tys. (38 %)

Do podkarpackich urzędów skarbowych – jednostek Krajowej Administracji Skarbowej wpłynęło ponad 733,6 tys. elektronicznych dokumentów, z czego ponad 281,6 tys. (38%) za pomocą nowej usługi Twój e-PIT.

Z posiadanych danych wynika, że od początku roku do końca kwietnia podatnicy korzystając z systemu e-Deklaracje lub nowej usługi Twój e-PIT złożyli do urzędów skarbowych w woj. podkarpackim ponad 733,6 tys. dokumentów elektronicznych PIT-36, 36L, 37, 38 i 39, a także PIT-OP.
Na Podkarpaciu najwięcej elektronicznych zeznań rocznych za 2018 r. złożonych zostało na formularzu PIT-37 (składanym w szczególności, gdy uzyskano przychody ze stosunku pracy, emerytur lub rent krajowych czy z działalności wykonywanej osobiście). Złożono ich prawie 593,4 tys., z czego ponad 270,6 tys. dzięki usłudze Twój e-PIT.
Z kolei na formularzu PIT-36 (składanym m.in. przy prowadzeniu działalności gospodarczej na zasadach ogólnych lub w przypadku otrzymywania emerytur lub rent zagranicznych) za 2018 r. wpłynęło drogą elektroniczną ponad 102 tys. zeznań.
Zeznań PIT-36L w formie elektronicznej za 2018 r. złożono prawie 19,9 tys. Takie formularze składają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zdecydowały się na opodatkowanie podatkiem liniowym.
Elektronicznych formularzy PIT-38 przeznaczonych do rozliczania przychodów/dochodów kapitałowych – m.in. ze zbycia papierów wartościowych, złożonych elektronicznie było prawie 10,1 tys. za 2018 r., z czego ponad 6,3 tys. za pomocą usługi  Twój e- PIT.
Natomiast elektronicznych zeznań PIT-39, w których wykazuje się przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, za 2018 r. wpłynęło ponad 1,7 tys.
Od 15 lutego br. nowością dla  podatników, którzy rozliczali się na formularzu PIT-37 i/lub PIT-38 były przygotowane deklaracje w ramach usługi Twój e-PIT. Ministerstwo Finansów po raz pierwszy w historii uruchomiło usługę, przy pomocy której Krajowa Administracja Skarbowa, na podstawie danych z systemów informatycznych, przygotowała dla podatników wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38. Po zalogowaniu na stronie podatki.gov.pl, podatnik mógł sprawdzić lub zmienić swoje rozliczenie. Zaakceptowanie zeznania oznaczało jego złożenie. Jeżeli podatnik nie skorzystał z usługi Twój e-PIT i nie wysłał zeznania, ani nie rozliczył się w żaden inny sposób, po 30 kwietnia przygotowane dla niego zeznanie zostało automatycznie uznane za złożone.

Od 2020 r. planowane jest rozszerzenie usługi Twój e-PIT dla osób, które będą składać PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Podatnicy, którzy rozliczali się na tych formularzach w br.  mogli wybrać popularne e-Deklaracje lub rozliczyć się papierowo.

Spośród ponad 270,6 tys. elektronicznych dokumentów złożonych w woj. podkarpackim na formularzu PIT-37 zdecydowana większość, bo 68%, tj. prawie 184 tys. wysłana została przez podatników za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, ponad 86,6 tys. (32%) zostało wygenerowane automatycznie.

Z kolei spośród ponad 6,3 tys. elektronicznych zeznań rocznych PIT-38 za 2018 r. złożonych do urzędów skarbowych w woj. podkarpackim, także większość bo 59% (ponad 3,7 tys.) wysłana została przez podatników za pomocą usługi Twój e-PIT, a 41% (prawie 2,6 tys.) zostało wygenerowane automatycznie.
Warto dodać, że liczba złożonych elektronicznie formularzy PIT-OP czyli oświadczeń o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (OPP) w woj. podkarpackim poprzez system e-Deklaracje lub dzięki nowej usłudze Twój e-PIT wyniosła ponad 6,5 tys. z czego od 15 lutego do 30 kwietnia w nowej usłudze Twój e-PIT podatnicy złożyli ponad 4,7 tys. formularzy PIT- OP.
W nowej usłudze Twój e-PIT podatnik miał automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajdowała się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy został również wskazany w przygotowanym zeznaniu. Podatnik mógł łatwo zmienić zarówno dane dotyczące OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy logując się do usługi.

Pracownicy urzędów skarbowych z woj. podkarpackiego w okresie składania zeznań rocznych pomagali podatnikom przy wysyłaniu PIT-ów przez Internet. W salach obsługi w urzędach skarbowych uruchomione były specjalne stanowiska komputerowe, korzystając z których podatnicy mogli złożyć zeznanie drogą elektroniczną i skorzystać z pomocy pracowników urzędów.

W sobotę 16 marca br., eksperci z urzędów skarbowych pomagali podatnikom w skorzystaniu z usługi Twój e-PIT w siedmiu galeriach handlowych, tj. dwóch na terenie Rzeszowa oraz  galeriach handlowych na terenie Przemyśla, Krosna, Tarnobrzega, Mielca i Stalowej Woli. W tym roku na ich pomoc zdecydowało się ponad 600 podatników, z czego ponad  połowa odwiedziła stoiska informacyjne w dwóch rzeszowskich galeriach oraz w galerii handlowej w Tarnobrzegu.